Home    Producten    Downloads    Licenties en prijzen    Bestellen    E-support    Contact
Copyright [1998-2015] Untied software. Alle rechten voorbehouden.

build 4.4.1.2 Jan 2013
- UITBR: Afdruk van projectgegevens: Bepaling wijzigingsdatum is nu instelbaar
clip0020
build 4.4.1.3 Mrt 2013
- AANP: Kiezen papierformaat per printer instelbaar bij algemene opties
build 4.4.2.0 Okt 2013
- AANP: Taaksegment tonen als verticale lijn door het schema.
Geeft de mogelijkdeid om verticale lijnen (als mijlpaal) te plaatsen in balkenschema
build 4.4.3.0 ... 4.4.3.4 Feb 2014
- FIX: Afdruk aanpassen: Rode omcirkeling kwam niet altijd overeen met afdrukgebied

- AANP: Afdruk van logo's en afbeeldingen:  JPEG ondersteuning uitgebreid/verbeterd 
build 4.4.4.0 Dec 2014
- TECHFIX: Reparatie van projectstructuur vlak voor opslaan.
build 4.4.4.1 Feb 2015
- FIX: Afdrukvoorbeeld: Positie venster met opties voor logo aangepast. Soms op terminal server niet zichtbaar